Sestřičky Ústecko - Poskytování zdravotní péče

Sestřičky Ústecko - Poskytování zdravotní péče, web: www.sestrickymost.cz


Sestřičky Most - Poskytování zdravotní péče

Služby

Zdravotní domácí péče

Služby jsou určeny:

Všem nemocným bez omezení věku. Jsou poskytovány vždy dle ordinace ošetřujícího lékaře, nebo po propuštění z nemocnice. Ošetřující lékař musí pečlivě zvážit zdravotní stav klienta tak, aby byla domácí zdravotní péče pro klienta přínosem.

Poskytovaná péče

 • podávání léků, aplikace injekcí, aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • převazy bércových vředů, pooperační a poúrazové převazy
 • prevence a léčba proleženin, péče o stomie, cévky urologických pacientů, hygienická péče u ležících nemocných
 • odběry krve a biologického materiálu, kontroly tlaku krve, glykemie pomocí glukometru, glykemie a odběry spojené s pravidelnou kontrolou v DIA poradně
 • nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících nemocných

Informace o domácí zdravotní péči získáte:

 • u každé zdravotní pojišťovny
 • zdravotního odboru Krajského úřadu
 • u Regionálního výboru ADPČR

Odbornost a etika

 • každý odborný pracovník agentury má jasně stanovený rozsah kvalifikace a potřebnou délku odborné praxe
 • registrace agentury je realizována u Krajského úřadu, který přísně dohlíží na kriteria kvalifikace a rozsahu praxe žadatele před udělením registrace
 • kontrolním mechanismem je ošetřující lékař, který chronologicky podrobně sleduje význam a dopad domácí  péče na výsledný stav a pohodu klienta
 • činnost agentury domácí péče a ošetřujícího lékaře je revidována lékařem zdravotní pojišťovny
 • nad etikou a odborností dohlíží také profesní sdružení lékařů, sester i společné organizace např. Asociace    domácí péče ČR

...pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky..
Etický kodex práva pacientů

 

Pečovatelská služba

 

Služby jsou určeny:

 • ooosooosoososososoo* oooooooosoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Poskytovaná péče - v přirozeném domácím prostředí klientů

 • základní sociální poradenství
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • nákupy, vycházky, komunikace, doprovody k lékaři, běžné pochůzky

Ceník služeb

  

 

Pomáhají nám

Jsme financováni ze zdrojů kraje

a města Mostu

Kontakt

Agentura zdravotních sester

Vaňková Ludmila r. s
Alej B. Němcové 1/2440, 434 01 Most

Tel./fax: 476 702 793
Mobil: 604 780 119

E-mail: kdpsestricky@seznam.cz

Dotaz

Jméno:

 *

Telefon:

**

E-mail:

**

Dotaz:

*

 * Povinné položky
 **  Alespoň jedna položka

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality